Privātums un noteikumi

Privātums un sīkfaili

Privātuma politika
Pēdējo reizi atjaunināts 2023. gada 10. februārī
Spēkā stāšanās datums 2023. gada 10. februāris

Šajā Privātuma politikā ir aprakstītas Sprayify SIA, Brāļu Kaudzīšu iela 9 – 1, Rīga LV-1082, Latvija, e-pasts: [email protected], tālrunis: +37125438966, politikas par jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, ko mēs apkopojam, kad jūs izmantojat mūsu vietni ( https://sprayify.me/ ). (serviss"). Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat savas informācijas vākšanai, izmantošanai un izpaušanai saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja nepiekrītat tam, lūdzu, nepiekļūstiet Pakalpojumam un neizmantojiet to.
Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un Pakalpojumā publicēsim pārskatīto Privātuma politiku. Pārskatītā politika stāsies spēkā 180 dienas no dienas, kad pārskatītā Politika ir ievietota Pakalpojumā, un jūsu turpmāka piekļuve Pakalpojumam vai tā izmantošana pēc šī laika nozīmē, ka jūs piekrītat pārskatītajai Privātuma politikai. Tāpēc mēs iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

Kā mēs lietojam jūsu informāciju:
Mēs izmantosim informāciju, ko apkopojam par jums, šādiem mērķiem:

Mārketings/ Reklāma
Atsauksmes
Maksājumu apstrāde
Mērķēts mārketings
Pasūtījuma apstrāde
Mājaslapas aizsardzība
Ja mēs vēlamies izmantot jūsu informāciju jebkuram citam mērķim, mēs lūgsim jums piekrišanu un izmantosim jūsu informāciju tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas un pēc tam tikai tiem nolūkiem, kuriem ir jāsniedz piekrišana, ja vien mums nav jārīkojas citādi likumu.

Kā mēs kopīgojam jūsu informāciju:
Mēs nenodosim jūsu personisko informāciju nevienai trešajai pusei bez jūsu piekrišanas, izņemot ierobežotos gadījumos, kā aprakstīts tālāk:

Reklāmdevējs
Analītika
Mēs prasām, lai šādas trešās personas izmantotu personas informāciju, ko mēs tām nododam, tikai tam mērķim, kādam tā tika nodota, un neuzglabā to ilgāk, nekā nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.
Mēs varam arī izpaust jūsu personas informāciju, lai: (1) ievērotu piemērojamos likumus, noteikumus, tiesas rīkojumus vai citus juridiskus procesus; (2) lai īstenotu jūsu līgumus ar mums, tostarp šo Privātuma politiku; vai (3) atbildēt uz apgalvojumiem, ka jūsu Pakalpojuma izmantošana pārkāpj jebkādas trešās puses tiesības. Ja Pakalpojums vai mūsu uzņēmums tiek apvienots vai iegūts ar citu uzņēmumu, jūsu informācija būs viens no īpašumiem, kas tiek nodoti jaunajam īpašniekam.

Jūsu tiesības:
Atkarībā no piemērojamiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot vai dzēst vai saņemt savu personas datu kopiju, ierobežot jūsu datu aktīvu apstrādi vai iebilst pret to, lūgt mums kopīgot (portēt) jūsu personas datus. informāciju citai personai, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko mums sniedzāt apstrādāt jūsu datus, tiesības iesniegt sūdzību likumā noteiktajai iestādei un citas tiesības, kas var būt svarīgas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lai izmantotu šīs tiesības, varat rakstīt mums uz [email protected]. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Ņemiet vērā, ka, ja jūs neļaujat mums vākt vai apstrādāt nepieciešamo personas informāciju vai atsaukt piekrišanu tās apstrādei nepieciešamajiem nolūkiem, jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt pakalpojumiem, kuriem tika meklēta jūsu informācija, vai tos izmantot.

Sīkfaili u.c.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam šīs un jūsu izvēles saistībā ar šīm izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Drošība:
Jūsu informācijas drošība mums ir svarīga, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu mūsu kontrolē esošās jūsu informācijas nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu izmainīšanu. Tomēr, ņemot vērā raksturīgos riskus, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt vai garantēt jebkuras informācijas drošību, ko jūs mums nosūtāt, un jūs to darāt uz savu risku.

Sūdzība/ datu aizsardzības inspektors:
Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par pie mums pieejamās jūsu informācijas apstrādi, varat rakstīt e-pastu mūsu sūdzību izskatīšanas speciālistam Sprayify SIA, Brāļu Kaudzīšu iela 9–1, e-pasts: [email protected]. Mēs risināsim jūsu bažas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Lietošanas noteikumi